Mikä Vetovihjain on ja miten se auttaa hihnakäytöksen opettamisessa?

Vetovihjain on koiran kaulapannan/valjaiden ja hihnan väliin kiinnitettävä pieni apuväline, joka ilmaisee äänimerkillä ja valolla, kun koiran vetäminen ylittää tietyn rajan.
Näin ulkoiluttaja voi reagoida vetoon välittömästi ja myös koira oppii äänimerkin merkityksen. Ilman Vetovihjainta ulkoiluttajan on vaikea reagoida tarkasti ja oikea-aikaisesti koiran toimintaan, vaikka keskittyisikin kouluttamiseen.
Moni koiranomistaja osaa nykypäivänä teoriassa opettaa koiralleen hihnakäytöstä pysähtymällä tai vaihtamalla suuntaa aina kun hihna kiristyy, jotta koira ei pääse kiskoen sinne, minne haluaa.
Käytännössä asia on kuitenkin paljon monimutkaisempi: ulkoiluttajan huomio kiinnittyy lenkin aikana väkisinkin välillä liikenteeseen, puhelinkeskusteluun, naapurin tervehtimiseen tai muuhun vastaavaan. On myös vaikeaa koko ajan arvioida milloin koira vetää liikaa: kiireessä sallimme helposti enemmän vetoa, tai eri ulkoiluttajat väkisinkin reagoivat erilaiseen vedon määrään. Koulutus etenee huonosti, jos kriteeri omistajan reagointiin vaihtelee: välillä koira saa vetää enemmän, välillä vähemmän.

Hyvä hihnakäytös on haasteellista opettaa koiralle, koska hihnassa vetäminen vahvistuu tahtomattamme helposti. Koira esimerkiksi hyötyy hihnan kiristymisestä, jos se sillä tavalla pääsee
haluamansa kohteen tai vaikka hajun luo.

Kenelle Vetovihjain sopii?


Vetovihjain sopii harjoitusvälineeksi lähes kaikille hihnakäytöstä harjoitteleville koirille. Se sopii niin pennuille kuin aikuisillekin hihnakäytöksen alkuharjoitteluun, mutta myös paatuneille kiskojille huonosta tavasta eroon pääsemiseksi.
Hyvin ääniherkkien koirien kanssa tulee aloittaa varovasti ja totuttaa koira Vetovihjaimen ääneen ensin pidemmältä etäisyydeltä. Harjoitukset tulee kaikkien koirien kanssa aloittaa rauhallisissa oloissa, eikä koiraa tule viedä liian aikaisin esim. haastaviin ohitustilanteisiin. Hyvin energisille koirille on toivottavaa järjestää myös vapaata ulkoilua esim. pitkässä liinassa, sekä muuta aktivointia, jotta ne pystyvät paremmin keskittymään hihnaharjoittelussa.

Vetovihjain-koulutusmenetelmä – uutta, positiivista ja helppoa

Nykyaikainen koirankoulutus perustuu suurelta osin positiiviseen vahvistamiseen: palkkaamalla koiraa sen haluamilla asioilla (nami, lelu, kehu, rapsutus, ulospääsy jne.) saadaan iloinen koira, joka haluaa suoriutua tehtävistään hyvin. Vetovihjainta käytetään ilmoittamaan sekä koiralle, että ulkoiluttajalle hihnan liiallisesta kiristymisestä.
Uudessa tehokkaassa menetelmässä koira opetetaan ottamaan kontaktia ohjaajaansa aina Vetovihjaimen äänimerkistä. Kun Vetovihjainta sitten käytetään ulkoiltaessa, se ilmaisee hihnan kiristymisen ja koira ottaa tällöin äänimerkistä kontaktia ohjaajaan (hihna löystyy). Ohjaaja palkitsee koiran ja matka jatkuu. Kun tätä toistetaan, alkaa koira nopeasti ehdollistumaan siihen, että äänimerkistä seuraa makupala. Toistojen lisääntyessä, alkaa koira pikkuhiljaa yhdistämään tähän myös hihnan kiristymisen.

äänimerkki -> nami
hihnan kiristyminen -> äänimerkki -> kontakti ohjaajaan ->nami
hihnankiristyminen > kontakti omistajaan ->nami

Äänimerkki ja hihnan kiristyminen alkavat siis toimia koiralle vihjeenä löysätä hihnaa ja hakea kontaktia ulkoiluttajaansa.
Eli lopulta hihnan hienoinenkin kiristyminen toimii koiralle vihjeenä ottaa kontaktia ohjaajaan.
Vetovihjainta voidaan jatkossa käyttää enää tarvittaessa asian muistutteluun koiralle.
Hyvä hihnakäytös saadaan ylläpidettyä, kun koiraa satunnaisesti palkitaan nätisti hihnassa kulkemisesta ja kontaktin ottamisesta ohjaajaan.

Opettaako uusi metodi koiran vetämään?

Vetovihjain-koulutusmetodissa koiralle opetetaan hihnan kiristyminen merkiksi ottaa kontaktia ohjaajaan. Tästä koira saa siis palkan. Monelle herääkin ajatus, että tuossahan juuri opetetaan koira vetämään!
Avataanpa asiaa hieman enemmän. Mitä meidän tulisi tehdä, jos haluaisimme saada koiran kiskomaan eteenpäin? Jos kutsumme koiraa luokse ja palkitsemme tästä, opetamme koiralle luoksetuloa. Vaikka koira olisi tätä ennen tehnyt mitä (juossut, nuuskinut ym. ym), niin kun pakitsemme koiran meidän luota, vahvistamme luoksetuloa. Koira voi toki useilla toistoilla saada ajatuksen, että nuuskimalla puskaa, tuli kutsu luokse, ja siitä sai palkan. Vahvistuuko nuuskiminen?
Tuskin, sillä koira haluaa nopeasti palkan luokse. Se voi käydä puskan luona, mutta jos palkka on koiralle hyvä, se tulee pian ohjaajan luokse palkkion toivossa.
Palkan suunnalla on iso rooli koiran koulutuksessa. Jos haluamme saada koiran kiskomaan eteenpäin, tulee palkan (=koiraa kiinnostavan asian) olla edessäpäin, tai esim. lentää sinne.
Esim. frisbeen heittäminen voisi olla hyvä keino saada koira kiskomaan eteenpäin.
Agilityssa koira opetetaan juoksemaan eteenpäin lelu/namipalkalle.
Vetovihjain-koulutuksessa koiran tulee äänimerkin kuultuaan ottaa kontaktia ohjaajaansa saadakseen palkan. Palkan saadakseen tulee koiran siis lopettaa vetäminen, eikä vedon suunnasta ole palkkaa saatavilla. Koira ehdollistuu Vetovihjaimen ääneen ja kääntyy välittömästi ulkoiluttajaansa kohti äänen kuullessaan. Pikkuhiljaa koira alkaa ennakoida palkkaa ja kääntyä ulkoiluttajaa kohti jo ennen kuin Vetovihjain piippaa, eli ennen hihnan kiristymistä. Tästä tulee tietysti myös palkita koira.
Testiryhmän koirilta meni keskimäärin 1-3 päivää ymmärtää itse ensimmäisen kerran tarjota kontaktin ottamista ulkoiluttajaan, jo ennen vetovihjaimen äänimerkkiä, eli jo hihnan hienoisesta kiristymisestä. Tämä vaihe on tärkeä huomioida koulutuksessa.

Muuta tärkeää

Mieti mikä toimii omalle koirallesi palkkana. Namit ovat helpoin ja kätevästi vaihdeltavissa oleva palkka, mutta valitse riittävän hyviä nameja, joista juuri sinun koirasi pitää. Vaihtele nameja tai tee namisekoituksia, jotta koira ei kyllästy nameihinsa (pizza vuoden jokaisena päivänä ei saisi sinuakaan enää innostumaan). Pieni nälkä motivoi koiraa, eli ruoka-annoksia voi hihnatreenauksen aikana hieman pienentää.  Myös lelut toimivat joillekin koirille namipalkkauksen vaihtoehtona.
Säännöllinen treenaus johtaa pian hyviin tuloksiin. Mikään laite laatikon pohjalla ei tuo tuloksia.
Vetovihjain on apuväline, joka opettaa koiraa kulkemaan hihnassa nätisti. Kun taito on saavutettu, ei Vetovihjainta enää tarvita kuin korkeintaan silloin tällöin muistuttamaan koiraa asiasta.
Vetovihjain on tuotesuojattu suomalainen keksintö.×
×

Cart